Team ontwikkeling

Herken je dit?

Als projectteam willen jullie zo goed mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten;

Of

Je merkt dat er in jullie team een onderstroom is die de samenwerking onder  druk zet;

Of

De veranderingen volgen elkaar zo snel op dat  jullie als team niet meer goed weet waar je nu ‘van bent’. 

Wat is een team ontwikkeltraject?

Bij teamontwikkeling gaat het over de samenhang tussen onderlinge samenwerking en de juiste focus. Wat is de opdracht die je als team hebt en hoe geef je daar vorm en inhoud aan.

In een traject gaan we samen onderzoeken wat het probleem is en wat je wilt ontwikkelen. We kijken naar wat je al hebt gedaan en hoe dit wel of niet geholpen heeft. Daarbij onderzoeken we ook wat zo voelbaar aanwezig is, maar nog niet besproken is.

Afhankelijk van de vraag en behoefte van het team maak ik gebruik van verschillende modellen in combinatie met ervaringsgerichte werkvormen, die aansluiten op de werkpraktijk van alle  dag.