Team coaching

Een succesvol team werkt samen vanuit openheid en vertrouwen. Als die er niet voldoende zijn, lukt het vaak ook niet om elkaar op inhoud te vinden en resultaten te halen. Door mijn kennis van groepsdynamiek en mijn gevoel voor de ‘onderstroom’, maak ik bespreekbaar wat voelbaar blokkeert in de samenwerking. Zo ontstaat er ruimte om de samenwerking op te bouwen.

‘Start up’ of project team bijeenkomst

In projecten wordt vaak veel tijd besteedt aan KPI’s, projectplannen en mijlpalen, waarbij er vanuit gegaan wordt dat de onderlinge samenwerking wel goed komt. Als je ook daar gerichte aandacht aan geeft en duidelijk de verwachtingen en do’s en don’ts uitspreekt, zul je merken dat de soepele samenwerking een positief effect heeft op de KPI’s. Dus ruim eens tijd in om de samenwerking te bespreken bij een ‘start up’, of laat mij een project vergadering observeren om te bespreken wat beter kan.

X